tin tức bán đất quận 2

Masteri công bố dự án khu dân cư M-One quận 2 Nam Sài GòN

Tiếp nối thành công dự án Masteri, ngày 7/1/2016 vừa qua, thương hiệu bất động sản (BĐS) Masteri chính thức công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn. Với chiến lược phát triển 3 phân khúc sản phẩm bán nhà quận 2 chính là dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn nằm trong phân khúc dự án hiện đại.

Masteri công bố dự án khu dân cư M-One quận 2 Nam Sài GòN

Tiếp nối thành công dự án Masteri, ngày 7/1/2016 vừa qua, thương hiệu bất động sản (BĐS) Masteri chính thức công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn. Với chiến lược phát triển 3 phân khúc sản phẩm bán nhà quận 2 chính là dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn nằm trong phân khúc dự án hiện đại.

Masteri công bố dự án khu dân cư M-One quận 2 Nam Sài GòN

Tiếp nối thành công dự án Masteri, ngày 7/1/2016 vừa qua, thương hiệu bất động sản (BĐS) Masteri chính thức công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn. Với chiến lược phát triển 3 phân khúc sản phẩm bán nhà quận 2 chính là dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn nằm trong phân khúc dự án hiện đại.

Masteri công bố dự án khu dân cư M-One quận 2 Nam Sài GòN

Tiếp nối thành công dự án Masteri, ngày 7/1/2016 vừa qua, thương hiệu bất động sản (BĐS) Masteri chính thức công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn. Với chiến lược phát triển 3 phân khúc sản phẩm bán nhà quận 2 chính là dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn nằm trong phân khúc dự án hiện đại.

Masteri công bố dự án khu dân cư M-One quận 2 Nam Sài GòN

Tiếp nối thành công dự án Masteri, ngày 7/1/2016 vừa qua, thương hiệu bất động sản (BĐS) Masteri chính thức công bố dự án khu dân cư M-One Nam Sài Gòn. Với chiến lược phát triển 3 phân khúc sản phẩm bán nhà quận 2 chính là dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn nằm trong phân khúc dự án hiện đại.