Thông tin bất động sản

Mã: BNTĐ

Loại bds: Nhà đất quận 2

Địa chỉ:

Phường: Phường An Khánh, Quận 2

Diện tích: 400

Giá: 3 tỷ

Chi tiết dự án

Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3Đất nền 3