Thông tin bất động sản

Mã: BNTĐ

Loại bds: Nhà đất quận 2

Địa chỉ:

Phường: Phường An Lợi Đông, Quận 2

Diện tích: 200m

Giá: 32 tỷ

Chi tiết dự án

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.